Τελευταία Νέα

Πάντα δίπλα στον επαγγελματία

Μαρτιος 2020

Η εταιρεία μας σε αυτούς τους πρωτόγνωρους και δύσκολους καιρούς της πανδημίας του Covid 19, παραμένει σε πλήρη λειτουργία, με όλα τα στελέγχη της σε ετοιμότητα και επαγρύπνηση, λαμβάνοντας φυσικά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας τόσο των πελατών και συνεργατών όσο και των εργαζομένων μας. Με αυτόν τον τρόπο αποσκοπούμε να εξυπηρετήσουμε με την ίδια αρτιότητα, ανεμπόδιστα και με τον καλύτερο τρόπο τους συνεργάτες μας ακόμα και σε αυτήν την δύσκολη συγκυρία. Πάντα δίπλα σας συνεχίζουμε απρόσκοπτα και στο πλήρες την λειτουργία μας.

1 / 1

Please reload