ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΕ ΜΜΕ

Σύνοψη προωθητικών ενεργειών με σκοπό την γνωστοποίηση των προϊόντων της Backem στο ευρύ κοινό του κλάδου

Μαϊος~Ιούνιος 2014Κλαδικό περιοδικό ΑΖ. Παρουσίαση και καταχώρηση παρουσίασης νέου προϊόντος.

Σεπτέμβριος~Οκτώμβριος 2014Κλαδικό περιοδικό ΑΖ. Παρουσίαση στην 2η σελίδα εσωφύλλου με ολοσέλιδη διαφήμιση και καταχώρηση παρουσίασης νέου προϊόντος.